Studia podyplomowe dla kogo i co dają?

Studia podyplomowe stanowią alternatywę kształcenia dla studiów wyższych i szkoły doktorskiej. Pozwalają one na zdobycie dodatkowych kwalifikacji osobom, które posiadają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – oznacza to, że w celu odbycia ich należy dostarczyć dokumentację w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Czym są studia podyplomowe?

Należy pamiętać, że każda uczelnia posiada własny zakres wymagań co do formalności. Edukacja kończy się uzyskaniem świadectwa – nie tak jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu dziedzinach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze szkół oferujących studia podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych CB w Szczecinie, w której można ukończyć kierunku z zakresu między innymi: edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji oraz BHP.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Istnieje szeroka gama kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli, pośród których można znaleźć takie kierunki jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka, muzyka, technika i wiele innych. Studia podyplomowe dla nauczycieli są doskonałą formą dokształcania się, pozwalającą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i ciągły rozwój zawodowy. Przy wyborze szkoły i kierunku należy zwrócić uwagę na to czy program kształcenia jest zgodny z najnowszymi normami i przepisami prawnymi, dotyczącymi kształcenia nauczycieli – jeżeli uzyskana jest zgodność podstawy programowej z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są wartościowe na rynku pracy. Ważne jest aby kierunek studiów dobierać pod faktycznie pożądane przez nas kwalifikacje – dostępne są zarówno kierunki dokształcające w określonych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są rozwinięciem studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe z pedagogiki

Studia podyplomowe dla nauczycieli to w dużej mierze studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych kierunków można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania określonych przedmiotów, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Szeroka oferta dostępnych kierunków zmusza do zastanowienia się nad sprecyzowaniem pożądanej ścieżki rozwoju w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem warto jest zaznajomić się z kompetencjami, używanymi na poczet skończonego kierunku oraz ich zgodnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych Polskich miastach istnieją uczelnie oferujące studia podyplomowe – również studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie posiadają kwalifikacje niezbędne do prowadzenia studiów podyplomowych: między innymi – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni ważne jest określenie kierunku jaki nas interesuje – oferty oraz program kształcenia różnią się pomiędzy uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest świetnym wyborem dla osób poszukujących studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona szeroką ofertę kierunków skierowanych właśnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i wiele innych.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + osiemnaście =