Zajście w ciąże na wypowiedzeniu umowy – co robić?

anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę – to problem, który dotyka wiele kobiet. Co zrobić gdy pracownica zwolni się z pracy, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest w ciąży? Czy cofnięcie wypowiedzenia o pracę jest możliwe? To dylemat, z którym boryka się spore grono przyszłych matek Sprawdzamy więc, co mówi na ten temat obowiązujące w Polsce prawo!

Okres wypowiedzenia a ciąża

Kobieta w ciąży podlega ochronie prawnej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, przyszła matka jest chroniona przed wypowiedzeniem od pierwszego dnia ciąży. Sytuacje takie, jak ciąża a wypowiedzenie, reguluje art. 177 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Zgodnie z nim rozwiązanie umowy o pracę a ciąża to dwa czynniki, które wzajemnie się wykluczają. Umowa o pracę na czas nieokreślony nie wskazuje na konkretny moment jej zakończenia.

Jeśli pracownik chce zrezygnować z wykonywania swoich obowiązków, powinien złożyć odpowiednie wypowiedzenie. Tylko ono będzie warunkiem rozwiązania umowy. Co jednak w sytuacji, gdy kobieta złoży adekwatne dokumenty, po czym okaże się, że właśnie zaszła w ciążę? Czy wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę jest w tym przypadku możliwe? Okazuje się, że tak, choć muszą zaistnieć specjalne warunki, które umożliwiają cofnięcie wypowiedzenia.

cofnięcie wypowiedzenia

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu a kodeks pracy

Złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę. To jeszcze nie tragedia, choć sytuacje takie mogą mocno wytrącić z równowagi. Jak się okazuje, prawo chroni również kobietę, która o ciąży dowiedziała się już po złożeniu wypowiedzenia. Zgodnie z cytowanym już art. 177, ciąża a wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony nie mogą współistnieć ze sobą. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić kobiety, która spodziewa się dziecka. Prawo to nie obejmuje wyłącznie pracownic, zatrudnionych na okres próbny, którego długość nie przekracza jednego miesiąca.

Co zrobić w sytuacji, gdy kobieta złożyła wypowiedzenie umowy o pracę a ciąża dopiero się ujawniła? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy prześledzić wyroki Sądu Najwyższego. Jeden z nich miał miejsce w 1995 r. Wówczas okazało się, że ciąża w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony chroni kobietę przed utratą pracy. Wcześniej, bo już w 1988 r. Sąd Najwyższy orzekł również, że wycofanie wypowiedzenia powinno nastąpić w sytuacji, gdy kobieta zajdzie w ciąże w okresie wypowiedzenia.

Jeśli stroną, która złożyła wypowiedzenie jest pracodawca, powinien on zostać poinformowany przez przyszłą matkę o ciąży, najlepiej poprzez przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego ciążę, wydanego przez lekarza. Wtedy powinien on cofnąć wypowiedzenie z pracy a ciąża jest tego jedynym powodem. Kobieta ma bowiem prawo do możliwości zapewnienia swojemu dziecku odpowiedniej opieki, również tej w wymiarze materialnym. Przywrócenie do pracy pracownicy w ciąży następuje w tym przypadku obligatoryjnie, a swoich racji może ona dochodzić na drodze sądowej.

Co natomiast w przypadku, gdy to pracownica złożyła wypowiedzenie umowy a ciąża dopiero zaczęła dawać swoje pierwsze oznaki? Również i w tej sytuacji kobieta jest chroniona przez prawo. Cofnięcie wypowiedzenia umowy jest wówczas możliwe, ale tylko w jednej sytuacji. Kobieta, która rezygnuje z pracy, powinna mieć świadomość, że nie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński. Jeśli pracownica nie wie, że pojawiła się ciąża a rozwiązanie umowy o pracę zostało złożone, znajduje się ona jeszcze w dobrej sytuacji. Zgodnie z prawem, może ona ubiegać się o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, wypowiedzenie powinno zostać wycofane. Podkreślił to wyraźnie wyrok Sądu Najwyższego z dn. 16 czerwca 2009 r.

Jeśli z kolei ciąża w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest stanem świadomym, a kobieta zdaje sobie sprawę z konsekwencji takich działań, cofnięcie rozwiązania umowy o pracę nie jest już możliwe.

wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

Od którego tygodnia ciąży, pracodawca nie może zwolnić pracownicy?

Jeśli pracodawca planuje rozwiązanie umowy ciąża jest czynnikiem, który z pewnością mu to uniemożliwi. Zgodnie z prawem, rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną kobietą nie jest możliwe. Wyjątkiem jest, gdy została ona zatrudniona na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. W innym przypadku, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę ciąża jest przeciwwskazaniem do tego typu działań.

Wypowiedzenie w ciąży nie jest możliwe nawet, gdy kobieta została zatrudniona na czas określony lub też na okres próbny, który kończy się już po osiągnięciu 3 miesiąca ciąży. W tych przypadkach musi nastąpić anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Umowa jest automatycznie przydłużana do dnia porodu, a kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński. Kobieta w ciąży może być zwolniona tylko w trzech przypadkach. Pierwszym z nich jest zwolnienie dyscyplinarne. Wypowiedzenie w ciąży jest również możliwe, gdy kobieta popełni przestępstwo lub też na skutek różnorodnych sytuacji, utraci uprawnienia, niezbędne podczas pracy na stanowisku, które zajmuje.

Osobnym problemem jest likwidacja stanowiska pracy a ciąża. Jak mówi prawo, pracodawca może zwolnić ciężarną tylko wówczas, gdy likwidowany jest cały zakład pracy. W momencie, gdy likwidacji podlega wyłącznie jego część, ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę nie jest możliwe. Oznacza to, że rozwiązanie umowy ciąża skutecznie blokuje. Jedynie w przypadku, gdy zamykana jest cała firma, możliwe jest wypowiedzenie a ciąża nie stanowi zapory nie do przejścia przez pracodawcę.

złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę

Cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży – wzór z omówieniem

Czy możliwe jest wycofanie rozwiązania umowy o pracę? Czy można cofnąć wypowiedzenie z pracy? Tego rodzaju myśli z pewnością kłębią się w głowach kobiet, które złożyły wypowiedzenie, a następnie dowiedziały się, że są w ciąży. Na szczęście wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jest możliwe. Trzeba w tym celu złożyć jednak formalny wniosek do pracodawcy. Prośba o cofnięcie wypowiedzenia powinna zawierać kila podstawowych elementów.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę wzór nie jest konieczny. Wystarczy bowiem opisać swoją sytuację, kierując się wyszczególnionymi w dalszej części tekstu wytycznymi. Tego typu wniosek powinien zawierać dane pracownicy oraz datę, kiedy wypowiedzenie zostało złożone. Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wzór powinien opierać się jednak przede wszystkim na opisie zaistniałej sytuacji i prośbie o anulowanie wypowiedzenia umowy. To jeszcze jednak nie wszystkie warunki, jakie powinno spełnić składane pismo. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę wzór to również dokumenty, poświadczające ciążę. Pracodawca ma prawo nie uwierzyć na słowo, a tego rodzaju prośbę należy poprzeć odpowiednimi „dowodami”.

W sytuacji, w której kobieta zdecydowała się na wypowiedzenie pracy ciąża może bardzo skomplikować jej położenie. Stąd też różnorodne regulacje prawne utrudniające jej zwolnienie. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę wzór powinien być podstawą do przywrócenia ciężarnej na stanowisko pracy. Jest to bowiem podstawa do wycofania wypowiedzenia przez pracodawcę, którą reguluje prawo. Co, jeśli kobieta złoży wniosek o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wzór, a pracodawca nie przywróci jej na stanowisko?

W takiej sytuacji o swoje prawa może ona walczyć w sądzie pracy. Bowiem anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę jest obligatoryjne, gdy kobieta przedstawi odpowiednie zaświadczanie i złoży prośbę o cofnięcie wypowiedzenia przez pracownika wzór pisma. Jeśli trwa już okres wypowiedzenia a ciąża dopiero zostanie wykryta, kobieta może wrócić na stanowisko pracy a wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę jest wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo. Dzięki temu kobiety są chronione i mogą zapewnić swoim maluchom odpowiedni byt i opiekę przez pierwsze miesiące życia.

Komentarz do “Zajście w ciąże na wypowiedzeniu umowy – co robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 16 =