Psychoterapia i jej nurty – podstawowe informacje

Psychoterapia to forma leczenia zaburzeń psychiki oraz rozwiązywania problemów psychologicznych, które obniżają komfort życia codziennego. Każda psychoterapia opiera się na cyklu spotkań klienta z psychoterapeutą, których celem jest pomoc w zrozumieniu źródeł trudności życiowych. Jednak psychoterapeuci mogą posługiwać się różnymi metodami, co wynika z faktu istnienia wielu nurtów psychoterapii. Omawiamy najważniejsze z nich.

Nurt psychodynamiczny

Terapia psychodynamiczna należy do nurtu o najdłuższej tradycji w psychoterapii. Wywodzi się z założeń Zygmunta Freuda, a zwolennicy tego nurtu uważają, że źródła problemów psychicznych znajdują się w podświadomie przeżywanych konfliktach i wypartych traumach dzieciństwa. Psychoterapia psychodynamiczna może odpowiedzieć na potrzeby osób z zaburzeniami osobowości oraz takich, które chciałyby nie tylko rozwiązać swoje problemy, ale i dążą do głębszego zrozumienia siebie. W tym nurcie, a także w innych, specjalizują się m.in. psychoterapeuci z Centrum Dobrej Terapii.

Nurt poznawczo-behawioralny

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na dwóch założeniach: po pierwsze psychoterapeuci tego nurtu zakładają, że nasz nastrój, emocje i zachowania zależą od głęboko zakorzenionych w naszej psychice przekonań na temat świata i nas samych. Po drugie — można nauczyć się nowych zachowań i automatyzmów myślowych, takich, które mogą być bardziej korzystne dla klienta i znacząco wpłynąć na komfort jego życia. Ten rodzaj psychoterapii może np. odpowiedzieć na potrzeby osób, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych.

Nurt systemowy

Terapia w ramach nurtu systemowego zazwyczaj odnosi się do rodziny, jako naturalnego społecznego systemu. Terapeuci tego nurtu postrzegają bowiem rodzinę jako system, w którym każdy z jego elementów wzajemnie na siebie oddziałuje. Taki rodzaj psychoterapii odpowiada najczęściej na potrzeby rodzin, w których u jednego z jej członków występują zaburzenia psychiczne, np. zaburzenia odżywiania.

Nurt integracyjny

Terapia integracyjna, jak sama nazwa wskazuje, łączy w sobie różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne. Terapeuci pracujący z pacjentem w duchu terapii integracyjnej, wychodzą z założenia, że każdy człowiek i jego trudności wymagają doboru zindywidualizowanych narzędzi terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + 20 =