Czym jest fundusz alimentacyjny?

alimenty wsteczne

Problem z alimentami nie pojawił się nagle. Egzekwowanie świadczeń na rzecz dzieci, które zostają pod opieką wyłącznie jednego rodzica, od wielu lat jest bardzo nieskuteczne. Cierpią na tym zarówno dzieci, jak i osoby, muszące zapewnić im byt i opiekę wyłącznie z jednej pensji. Dlatego też stworzono Fundusz Alimentacyjny. Alimenty od państwa dają wsparcie bezbronnym dzieciom. To jednak również problem dla rodziców, którzy nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Dług alimentacyjny rośnie z każdym miesiącem i potrafi utrudnić życie niejednej osobie, migającej się od regularnych wpłat na własne dziecko.

Fundusz Alimentacyjny – co to takiego?

Wbrew pozorom alimenty z Funduszu to wcale nie takie nowe zjawisko. Były one wypłacane już w latach 70 ubiegłego wieku. Historia obecnego Funduszu Alimentacyjnego rozpoczyna się jednak dopiero w 2007 r. Ustawa o Funduszu Alimentacyjnym została podpisana 7 września i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Fundusz Alimentacyjny to potężne wsparcie dla osób, które są uprawnione do alimentów, choć ich nie otrzymują. Wiąże się to nierzadko z trudną sytuacją i problemami z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Samotni rodzice nie mogą często podjąć pracy, dlatego też alimenty z Funduszu Alimentacyjnego pozwalają zaspokoić najważniejsze potrzeby. Aby uzyskać zasiłek alimentacyjny należy złożyć odpowiedni wniosek i oczekiwać na decyzję. Prawo do tego rodzaju świadczenia przyznawane jest na okres jednego roku. Po jego upływie należy złożyć kolejny wniosek o alimenty z Funduszu. Pozyskane w ten sposób środki wypłacane są raz w miesiącu. Na ogół pobiera je rodzic, który samotnie wychowuje dziecko.

alimenty z funduszu

Czy Fundusz Alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy Fundusz Alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty, trzeba najpierw uświadomić sobie, że tego typu świadczenie nie przysługuje nikomu obligatoryjnie. Dopiero złożenie odpowiednich dokumentów i winsoku skutkuje przyznaniem świadczenia. Dlatego też Fundusz nie płaci za alimenty wsteczne, które powinny być wypłacone przed terminem złożenia wniosku. Wyrównanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie jest możliwe wstecz. Podstawą do wypłaty świadczenia jest bowiem adekwatny wniosek i czas jego złożenia.

czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty

Jak ubiegać się zaległe alimenty?

Najlepiej rozpocząć od negocjacji z partnerem. Czasem chwilowe trudności finansowe i niepowodzenia na rynku pracy mogą uniemożliwić wypłatę świadczeń. Z chwilą podjęcia zatrudnienia może być to już możliwe, a dług alimentacyjny może być sukcesywnie spłacany. Niestety, część osób celowo zaniedbuje ten obowiązek, nie mając zamiaru spłacania zaległości również w przyszłości. Co zrobić w przypadku, gdy istnieją alimenty zaległe a bieżące potrzeby trudno zaspokoić z powodu braku funduszy?

Najlepiej walczyć o dług alimentacyjny u komornika. To jeden ze skutecznych sposobów na odzyskanie zaległych alimentów. Każdy komornik działa w oparciu o adekwatną decyzję sądu. Na jej podstawie możliwa jest egzekucja majątku dłużnika, również dłużnika alimentacyjnego. W ten sposób pozyskiwane są środki, umożliwiające uregulowanie zaległości. Część osób zastanawia się również, czy komornik może zająć alimenty i rodzinne świadczenia? Zgodnie z prawem nie jest to możliwe. W oparciu w wniosek o alimenty do komornika sąd może wydać decyzję o zajęciu aż 60% wynagrodzenia rodzica, który uchyla się od obowiązku zapłaty. To często skuteczny środek odzyskania zaległych pieniędzy. To, jakie dokumenty do komornika o alimenty należy złożyć, warto dowiedzieć się w sądzie, by odpowiednio przygotować wniosek.

dług alimentacyjny u komornika

Jakie są odsetki za spóźnione alimenty?

Ustawa o osobach uprawnionych do alimentów wyraźnie określa, że każdy z rodziców powinien łożyć na utrzymanie wspólnego dziecka. Wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego można złożyć już wówczas, gdy komornikowi przez dwa kolejne miesiące nie uda się wyegzekwować pieniędzy od dłużnika. Zaliczka alimentacyjna była wypłacana dziecku do 18 roku życia, gdy egzekucja zasądzonych świadczeń była bezskuteczna. Dziś jej miejsce zastąpił Fundusz Alimentacyjny. I to najlepsze rozwianie nieporozumień na linii „zaliczka alimentacyjna a Fundusz Alimentacyjny”.

Co w sytuacji, gdy rodzic spóźnia się z alimentami? Wysokość odsetek za opóźnione alimenty wynosi 6,75% w stosunku rocznym. Reguluje to prawo, wprowadzone 4 listopada 2021 r. Jeśli chodzi o osoby dorosłe i ich zaległe alimenty przedawnienie roszczeń następuje po 3 latach. W przypadku dzieci tego typu sytuacja nie ma miejsca w czasie pełnienia władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców.

alimenty

Kiedy dostaje się alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Banki alimentacyjne wypłacają pieniądze na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia lub też na takie, które po tym czasie podejmuje dalszą naukę. Jeśli dziecko w dalszym ciągu się kształci, może otrzymywać alimenty do 25 roku życia. Bank alimentacyjny może wypłacać alimenty dożywotnio, gdy dziecko posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Jeśli chodzi o Fundusz Alimentacyjny kryteria dochodowe wynoszą w tej chwili 900 zł na osobę. Spłata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego odbywa się w miesięcznych wypłatach.

Jest ona jednak możliwa dopiero po złożeniu adekwatnego wniosku. Jak wypełnić wniosek o Fundusz Alimentacyjny? To bardzo proste, choć z pewnością może pomóc również urzędnik, przyjmujący wniosek. Wystarczy bowiem wpisać odpowiednie dane i załączyć dokumenty, potwierdzające rzetelność przekazywanych informacji. Ważnym pytaniem jest również, czy alimenty wliczają się do dochodu? Zgodnie z obowiązującym prawem, alimenty nie podlegają opodatkowaniu ani też nie wliczają się do dochodu rodziców.

dług alimentacyjny u komornika

Ile płaci Fundusz Alimentacyjny w 2022 r.?

Ile wynosi zasiłek alimentacyjny? To pytanie z pewnością zadają sobie samotni rodzice, będący dopiero na początku tej drogi. Zasiłek alimentacyjny wypłaca Fundusz Alimentacyjny kwota wpływa na konto raz w miesiącu. To, ile wynoszą alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, zależy od decyzji sądu. Kwota ta nie jest jednak wyższa niż 500 zł na dziecko.

Ile wynosi Fundusz Alimentacyjny w Polsce? Jak podają statystyki, średnio jest to kwota, wynosząca niespełna 412 zł. W każdej chwili można złożyć wniosek o podwyższenie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Być może zaistnieje sytuacja, w której sąd zasądzi podwyższenie alimentów a Fundusz Alimentacyjny będzie musiał dostosować się do wyroku.

ustawa o funduszu alimentacyjnym

Kiedy Fundusz Alimentacyjny może zabrać alimenty?

Fundusz Alimentacyjny może zabrać świadczenie, gdy dziecko znajdzie się w pieczy zastępczej lub też gdy wejdzie ono w związek małżeński. Istnieje również możliwość, taka jak umorzenie zaległych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Ma na to wpływ sytuacja rodzinna i dochodowa dłużnika alimentacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o zaległe alimenty przedawnienie nie może mieć miejsca, podobnie jak przedawnienie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego.

Komentarz do “Czym jest fundusz alimentacyjny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − czternaście =