Znaczenie certyfikatu WELL i systemu oceny

Możliwe, że słyszałeś już o systemach certyfikacji budynków takich jak BREEAM czy LEED. Skupiają się one przede wszystkim na wpływie projektów na środowisko — nieco mniejszą wagę przywiązując do komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowników. Tę lukę wypełniają certyfikat WELL oraz towarzyszący mu system oceny WELL Rating.

Certyfikat WELL — najwyższy standard komfortu

Certyfikat WELL jest, podobnie jak m.in. BREEAM i LEED, wielokryterialnym systemem oceny projektów budowlanych. W przeciwieństwie do nich skupia się jednak nie na relacji „budynek — środowisko”, a „budynek — człowiek”. Obejmuje kwestie związane ze zdrowiem (fizycznym i psychicznym), bezpieczeństwem i komfortem użytkowników danego obiektu — oczywiście, mając na uwadze jego przeznaczenie.

Obecnie certyfikat WELL (i system oceny WELL Rating) jest trzecim najpopularniejszym standardem oceny budynków w Polsce — często używanym komplementarnie ze wspomnianymi na początku systemami. Certyfikacją WELL obejmuje się obiekty o najróżniejszych zastosowaniach: od hal przemysłowych i biurowców, przez szkoły i szpitale po bloki mieszkaniowe. 

Jeżeli chodzi o kryteria certyfikacji, operator systemu (International WELL Building Institute — IWBI) wyróżnił dziesięć aspektów podlegających ocenie:

 • woda
 • powietrze
 • światło
 • ruch
 • komfort termiczny
 • akustyka
 • odżywianie
 • materiały budowlane
 • umysł
 • społeczność

W ramach każdej z tych kategorii wskazano konkretne strategie projektowe i budowlane, które mają pozytywnie wpłynąć na dobrostan użytkowników obiektu. Część z nich stanowi tzw. preconditions — warunki, które musi spełnić każdy projekt zgłoszony do certyfikacji. Wdrożenie rozwiązań opcjonalnych pozwala z kolei podnieść ocenę budynku (Certified, Silver, Gold, Platinum).

Niezależnie od stopnia przyznanego certyfikatu, jest on ważny przez trzy lata — po tym czasie konieczna jest ponowna certyfikacja.

Czym jest system oceny WELL Rating?

Mówiąc o certyfikacie WELL, nie możemy nie wspomnieć o WELL Rating. Jest to odrębny od podstawowego certyfikatu, dodatkowy system oceny budynku w trzech obszarach:

 • Health and Safety — obejmujący rozwiązania służące zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników obiektu (został opracowany w kontekście pandemii COVID-19 i od tego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów);
 • Performance — skupiony m.in. na jakości powietrza i wody oraz poziomie komfortu termicznego i akustycznego we wnętrzach budynku;
 • Equity — skoncentrowany na rozwiązaniach wspierających środowisko przyjazne, różnorodne i bezpieczne dla każdego — niezależnie od wieku, pochodzenia i sprawności fizycznej. 

Ocena WELL Rating wymaga częstszej weryfikacji niż certyfikat WELL — obowiązuje zaledwie rok.

A jak przebiega proces certyfikacyjny? Zarówno w przypadku certyfikatu WELL, jak i oceny WELL Rating, przeprowadza go jeden z certyfikowanych ekspertów WELL (Accredited Professional), który dobrze zna wymagania systemu i jest w stanie wesprzeć dewelopera zarówno w kwestiach techniczno—projektowych, jak i formalnych. To on proponuje rozwiązania, które należy wdrożyć w ramach projektu, ocenia poziom ich realizacji i, finalnie, przygotowuje składaną operatorowi systemu dokumentację. Jej weryfikacją (i podjęciem ostatecznej decyzji co do certyfikacji obiektu) zajmuje się wspomniane wcześniej IWBI.

W Polsce eksperci WELL są z reguły członkami organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zielonym budownictwem — udzielających kompleksowego wsparcia w procesie certyfikacji. Możemy więc np. otrzymać certyfikat WELL i ocena WELL Rating od JWA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + jeden =