Detektor gazów – jak przebiega prawidłowa kalibracja urządzenia?

Detektor gazów do prawidłowego działania wymaga systematycznej kalibracji. Dzięki temu może spełniać swoją podstawową funkcję, czyli analizować stężenie gazów. Prawidłowa kalibracja gwarantuje wiarygodność pomiaru oraz pozwala alarmować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Przeczytaj:

  • Jak często przeprowadzać adjustację detektorów gazów?
  • Jak wygląda kalibracja detektora gazów?
  • Co wpływa na koszty kalibracji detektora gazów?

Jak często przeprowadzać adjustację detektora gazów?

Detektor gazów (https://safetech.net.pl/kategoria-produktu/detektory-gazow/) wykorzystuje specjalne czujniki, które odpowiadają za pomiar obecności konkretnych związków. Z biegiem czasu tracą one swoje właściwości. Przeważnie ulegają rozregulowaniu. To powoduje wadliwe działanie całego systemu. Detektor gazów błędnie odczytuje i zaniża wartość stężenia mierzonego gazu. To w prosty sposób zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Wzrasta ryzyko zbyt późnego alarmowania oraz nieskutecznej wentylacji danego pomieszczenia.

Detektor gazów wymaga kalibracji co 6 miesięcy. Dokładne interwały serwisowe zależą od rodzaju urządzenia. Adjustacja jest niezbędna, jeśli detektor był narażony na działanie mieszaniny gazów o nadmiernym stężeniu. Najczęściej jest to efektem nieprawidłowej obsługi.

Jak wygląda kalibracja detektora gazów?

Serwis detektora gazów (https://safetech.net.pl/serwis-detektorow-gazow-lp/) można wykonać na dwa sposoby. Użytkownik może samodzielnie zdemontować czujniki (głowice pomiarowe) i wysłać bezpośrednio do punktu serwisowego. Ten wariant jest wybierany najczęściej w przypadku urządzeń przenośnych. Samodzielny demontaż sprawdza się także, gdy istnieje możliwość wyłączenia kilku punktów dokonujących pomiaru.

Alternatywnym rozwiązaniem jest dojazd serwisanta do Klienta i wykonanie usługi na miejscu. Taka procedura jest stosowana, jeśli systemy detektorów działają w trybie ciągłym. Z tego względu nie ma możliwości wyłączenia pojedynczych punktów pomiarowych. Serwis wykonany w siedzibie Zleceniodawcy gwarantuje nieprzerwaną pracę systemu bez konieczności wyłączania go z użycia.

Po wykonanym serwisie Zleceniodawca otrzymuje Świadectwo kalibracji, które potwierdza wykonanie usługi i utrzymanie właściwych parametrów.

Co wpływa na koszty kalibracji detektora gazów?

Koszt serwisu detektora gazów zazwyczaj jest ustalany indywidualnie. Cena kalibracji zależy głównie od:

  • rodzaju urządzenia,
  • ilości mierzonych gazów,
  • liczby detektorów,
  • medium kalibracyjnego.

Chcesz zlecić kalibrację detektora gazów? Skontaktuj się z SafeTech (https://safetech.net.pl/). W procesie adjustacji używamy wyłącznie atestowanych gazów wzorcowych od producentów. Wszystkie etapy serwisu są realizowane według ściśle określonej procedury i zgodnie z obowiązującymi normami. To daje gwarancję wzorcowego funkcjonowania detektorów. Poszczególne usługi serwisowe realizujemy w zgodzie z wewnętrznym regulaminem i procedurami obowiązującymi w ramach systemu ISO 9001:2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 9 =